Tuinconcert

Op zondagmiddag 23 juni zal GOV in de pastorietuin van de familie Jonkers een Tuinconcert geven. Voor dit concert vragen wij een vrije gift. Aanvang: 14.00 uur.