Leerlingen die een instrument willen leren bespelen krijgen les in de DRU cultuurfabriek te Ulft. Muziekschool Oost-Gelderland heeft meerdere muziekstudio’s op de eerste verdieping in het Portierscomplex van de DRU cultuurfabriek. De meeste kinderen volgen eerst de cursus Muziek Maak Je Zelf. Daarna kan in overleg met G.O.V. en de dirigent een instrument gekozen worden. Een leerling of een nieuw lid kan bij G.O.V. een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen. Volwassenen kunnen ook een instrument leren spelen op de muziekschool.

De opleiding en de examens vinden plaats onder toezicht van de landelijke koepelorganisatie Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst. Achtereenvolgens kunnen de volgende diploma’s behaald worden: het A-diploma, het B-diploma, het C-diploma en het D-diploma. Gemiddeld kan men in twee jaar een diploma behalen. Meer informatie over de muzieklessen is te berkrijgen bij jeugdco√∂rdinator Hillie Keurentjes (jeugdzaken@govgendringen.nl)

Gelijktijdig met de start van de muzieklessen mag een leerling meespelen in het C orkest. Vervolgens stroomt de leerling eerst door naar het C+ orkest en daarna naar het B orkest. Na het behalen van het B-diploma kan een leerling meespelen bij het harmonieorkest (A orkest). Dit gaat altijd in overleg met bestuur en dirigent.

www.muziekschooloostgelderland.nl