Vanwege de voortdurende corona-crisis zullen de leden van G.O.V. ook dit jaar niet langs de deuren gaan voor de jaarlijkse collecte.
Draagt u G.O.V. een warm hart toe, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL 46 RABO 011 639 77 72
t.n.v. de Gendringse Orkest Vereniging o.v.v. donateursactie of klik op de link hieronder.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=tYPch8iGT7St4nYRGC0cfA