De Gendringse Orkest Vereniging kent de volgende taakverdeling:

Bestuur:
Voorzitter Vacant
Secretaris Noëlle Messink
Penningmeester Annika Schut
2e Secretaris Odette Geerts
Algemeen bestuurslid Hillie Keurentjes
Algemeen bestuurslid Marije Vonderhorst
Algemeen bestuurslid Anita Goossens
Overige taken/functies:
Presentatie concerten Anita van der Linden
PR Marije Vonderhorst
Webbeheer Bas Wanders
Instrumentenbeheer Bas Wanders
Jeugdcoördinator Hillie Keurentjes
Contactpersoon MMJZ Annika Schut
Afmeldadres Yvonne Ketelaar
Muziekbibliotheek Hanno Tieltjes
Kledingcommissie Anita Goossens, Nathalie Kok, Pauline te Brömmelstroet
Muziekcommissie Jan Goossens, Anneke Dieker, Nienke Slutter
Concertcommissie Anita Goossens, Noëlle Messink, Marije Vonderhorst, Pauline te Brömmelstroet
Reiscommissie Jan Goossens, Noëlle Messink, Nienke Slutter, Anita Goossens
Feestcommissie 2020 Marije Vonderhorst, Emma Keurentjes, Edo van Toor