De Gendringse Orkest Vereniging kent de volgende taakverdeling:

Bestuur:  
Voorzitter Vacant
Secretaris Noëlle Messink
Penningmeester Annika Schut
2e Secretaris Odette Geerts
Algemeen bestuurslid Hillie Keurentjes
Algemeen bestuurslid Marije Vonderhorst
Algemeen bestuurslid Anita Goossens

 

Overige taken/functies:  
Presentatie concerten Anita van der Linden
PR Marije Vonderhorst
Webbeheer Bas Wanders
Instrumentenbeheer Bas Wanders
Jeugdcoördinator Hillie Keurentjes
Contactpersoon MMJZ Annika Schut
Afmeldadres Yvonne Ketelaar
Muziekbibliotheek Hanno Tieltjes
Kledingcommissie Anita Goossens
  Nathalie Kok
  Pauline te Brömmelstroet
Muziekcommissie Jan Goossens
  Anneke Dieker
  Nienke Slutter
Concertcommissie Anita Goossens
  Noëlle Messink
  Marije Vonderhorst
  Pauline te Brömmelstroet
Reiscommissie Jan Goossens
  Noëlle Messink
  Nienke Slutter
  Anita Goossens
Feestcommissie 2020 Marije Vonderhorst
  Emma Keurentjes
  Edo van Toor